توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
اخبار خانه
1 2 3 4 5
آخر بعدی

An Overview of Post-Model-Selection Inference

توسط: دکتر عباس خلیلی

دوشنبه 17 تیر 1398

 dddddd

کتاب: گودل اشرباخ

شروع دوره : 15 تیر 1398

 

 dddddd

چرندیات پست مدرن

پنج‌شنبه 20 تیر 1398

 

 dddddd

جمعه 7تیرماه 1398

سخنران: احسان امام جمعه زاده

 dddddd

ویژه پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی

***  سؤالات کارگاه   *** 

 dddddd

گردهمایی بزرگ مراکز علمی، فرهنگی، هنری با حضور خانه ریاضیات
30 و 31 خرداد 1398

 dddddd

ویژه دانشجویان همه رشته‌ها
مهلت ثبت نام : 15 الی 29 خرداد 1398

 dddddd

ویژه دانش آموزان پایه نهم، دهم و یازدهم

مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت الی 25 خرداد 1398

شروع دوره: 9 تیر1398 

 dddddd

ویژه دانش آموزان: نهم، دهم و یازدهم

مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت الی 31 خرداد 1398

شروع دوره: 11 تیر1398

 dddddd

ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم
مهلت ثبت‌نام: 25 اردیبهشت الی 25 خرداد 1398

 dddddd

26 اردیبهشت ماه 1398

با حضور دکتر علی صادق دقیقی

 dddddd

ویژه دانش آموزان پایه های هفتم تا نهم
مهلت ثبت نام: تا 30 خرداد 1398

 dddddd

ویژه دانش آموزان پایه اول، دوم و سوم
مهلت ثبت نام: 25 اردیبهشت تا 20 خرداد 1398

 dddddd

ویژه دانش آموزان پایه های اول، دوم و پیش دبستانی2
مهلت ثبت نام: 25 اردیبهشت الی 20 خرداد  1398

 dddddd

ویژه دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم

مهلت ثبت نام: 25 اردیبهشت الی 20 خرداد  1398

کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research