توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
اخبار خانه

ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم
مهلت ثبت‌نام: 25 اردیبهشت الی 25 خرداد 1398

 dddddd

26 اردیبهشت ماه 1398

با حضور دکتر علی صادق دقیقی

 dddddd

ویژه دانش آموزان پایه هشتم
مهلت ثبت نام: 30شهریور الی 20 مهرماه

 dddddd

ویژه دانش آموزان پایه اول، دوم و سوم
مهلت ثبت نام: 25 اردیبهشت تا 20 خرداد 1398

 dddddd

ویژه دانش آموزان پایه های اول، دوم و پیش دبستانی2
مهلت ثبت نام: 25 اردیبهشت الی 20 خرداد  1398

 dddddd

ویژه دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم

مهلت ثبت نام: 25 اردیبهشت الی 20 خرداد  1398

 dddddd

ویژه دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم
مهلت ثبت‌نام: 25 اردیبهشت الی 31 خرداد 1398

 dddddd
 dddddd

استفاده از عناصر تاریخی ریاضی در آموزش ابتدایی و متوسطه

 Konstantinos Nikolantonakis

12 اردیبهشت ماه 1397

 dddddd
 dddddd

زمستان 1397

 dddddd

5 الی 8 فروردین 1398

ویژه دانش آموزان و دانشجویان

گزارش برگزاری

 dddddd

"اطلاعیه نخست"

 شانگهای، چین

 12 تا 19 جولای 2020

 dddddd

مهلت ثبت نام: 7 الی 25 فروردین 1398

شروع دوره: 27 فروردین 1398

 dddddd

مهلت ثبت نام: 7 الی 25 فروردین ماه 1398

شروع دوره: 29 فروردین ماه 1398

کنفرانس‌های داخلی
کنفرانس‌های بين‌المللی
مباحث ویژه رياضی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research