توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
نمونه‌ سؤالات تورنمنت

 

مسابقه تورنمنت رياضی

سال مرحله اول مرحله دوم
مهر 1396  

مسابقه سطح عادی 1

مسابقه سطح پیشرفته

اسفند 1395

مرحله اول سطح 1 متوسطه 1

مرحله اول سطح 2 متوسطه 2

 
اسفند 1394

متوسطه اول ناحیه 3  

متوسطه دوم ناحیه 3  

متوسطه اول نواحی 2-5

متوسطه دوم نواحی 1-2-6

متوسطه دوم نواحی 4-5

سطح عادی1
سطح پیشرفته

اسفند 1393 نواحی شش‌گانه سطح عادی 1
سطح پيشرفته
اسفند 1392

ناحيه 3
نواحي 1و2و6
ناحيه 4و5


سطح عادي 1
سطح عادي 2
سطح پيشرفته
 
اسفند 1391

ناحیه 2
ناحيه 3
ناحيه 4

سطح عادي 1
سطح عادي 2
سطح پيشرفته 1
سطح پيشرفته 2

اسفند 1390

ناحیه 2
ناحيه 3
ناحيه 4

سطح عادي 1
سطح عادي 2
سطح پيشرفته 1
سطح پيشرفته 2

اسفند 1389 مشترک بين تمام نواحي مبتدی 1
مبتدی 2
پیشرفته 1
پیشرفته 2
اسفند 1388

مشترک بين تمام نواحي

مبتدی 1
مبتدی 2
پیشرفته 1
پیشرفته 2

اسفند 1387

مشترک بين تمام نواحي

مبتدی 1
مبتدی 2
پیشرفته 1
پیشرفته 2

اسفند 1386 ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ناحیه 4
ناحیه 5
 مبتدی 1
مبتدی 2
پیشرفته 1
پیشرفته 2
اسفند 1385 ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ناحیه 4
مبتدی 1
مبتدی 2
پیشرفته 1
پیشرفته 2
اسفند 1384 ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ناحیه 4
ناحیه 5
مبتدی 1
مبتدی 2
پیشرفته 1
پیشرفته 2
اسفند 1383 ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ناحیه 4
ناحیه 5
مبتدی 1
مبتدی 2
پیشرفته 1
پیشرفته 2
اسفند 1382  مشترک بین تمام نواحی مبتدی 1
مبتدی 2
پیشرفته 1
پیشرفته 2

نمونه سوالات تورنمنت مربوط به سال‌های 2001 به بعد، همراه با حل آنها را می‌توانيد در این لينک ببينيد .


 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research