توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
میراث علمی اسلام و ایران

میراث علمی اسلام وایران

سال پنجم- شماره دوم

پاییز و زمستان 1395

در این شماره می‌خوانیم

  • بررسی هندسی چند طرح کاشی‌کاری و معما از رساله فی تداخل الاشکال المتشابة و المتوافقة، رضا سرهنگی، ترجمه نرگس عصارزادگان
  • سرچشمه‌های کیمیا در دوره اسلامی، اریک جان هولمیارد، ترجمه نرگس یوسفی
  • پیدایش مفهوم تعدیل زمان، کوین کارنی، ترجمه پویان رضوانی
  • دو روش از ریاضی‌دانان ایرانی برای محاسبه تعدیل زمان، ای. اس کندی، ترجمه مرضیه شمس یوسفی و محمد باقری
  • تعریف نسبیت بر پایه تفریق دو سویه در ریاضیات دوره اسلامی، یان پ. هوخندایک، ترجمه محمد مهدی کاوه یزدی
  • بررسی محتوای رساله قانون سنجری، محمد مهدی کاوه یزدی و محمدرضا عرشی

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research