معرفي بخش ابتدائی
  • کارگاه‌های بازی و رياضی دوره ابتدايي:

از انتظارات آموزشی اين کارگاه‌ها مي‌توان به تقويت به کارگيری دقيق حس بينايی، تقويت هماهنگی بين مغز و عضلات کوچک دست و چشم، تقويت قدرت بيان، ارتقاء درک شهودی از فضای سه‌بعدی، تشخيص شباهت‌ها و تفاوت‌ها، استفاده از انگشتان خود، پرورش مهارت‌های دست ورزی، هماهنگی بين ذهن و انگشتان، دريافت الگو از طريق مشاهدات، برقراری ارتباط با دوستان خود، کمک به ديگران، پيوند بيشتر و بهتر بين فرزاندان و خانواده‌ها اشاره نمود.

  • کارگاه پژوهشی دوره ابتدایی:

كارگاه پژوهشی ابتدایی با محوریت انجام پروژه ریاضی، كار گروهی، تقویت مهارت هاي پژوهشی دانش آموزان برگزار مي‌شود.

کارگاه‌های بازی و رياضی مقطع ابتدايی برای نخستين بار برای پايه‌های مختلف در تابستان 91 در خانه رياضيات اصفهان برگزار گرديد. اين کارگاه‌ها از تاريخ 21/3/91 آغاز شد و در تاريخ 14/6/91 به پايان رسيد. در اين کارگاه‌ها 1150 نفر دانش‌آموز به همراه والدينشان شرکت نمودند. با توجه به علاقه مند شدن مخاطبان به این کارگاه‌ها در نیمه دوم سال 91 دوره جدیدی برای دانش آموزان در قالب 3 کارگاه 4 ساعته در ادامه کارگاه‌های قبلی اجرا گردید.

 در تابستان 1392 خانه ریاضیات اصفهان مانند سال 1391 کارگاه‌های بازی و ریاضی برای دوره ی ابتدایی را با استفاده از روش های نوین و بهره‌گیری از ابزارهای آموزشی در محل خانه ریاضیات اصفهان برگزار نمود.
این کارگاه‌ها از20 خرداد الی 8 شهریور 1392 به مدت 12 هفته و هر هفته 1 ساعت جهت دانش آموزان پیش‌دبستانی، دبستان و والدین آن ها برگزار گردید. مجموعاً 720 دانش آموز در این دوره حضور داشتند. این دوره از مهر ماه 1392 به دلیل استقبال دانش آموزان مجدداً در حال برگزاری است.

دوره پژوهشی ابتدایی با شركت 12 گروه از پایه‌هاي چهارم، پنجم و ششم ابتدایی تشکیل شد و كار خود را با آموزش نحوه جستجو در كتابخانه، اینترنت و یادگیري مقدماتی نرم افزار Geogebra آغاز كرد. سپس دانش‌آموزان در گروه‌هاي مختلف روي یک پروژه ریاضی به مدت 21 جلسه پژوهش انجام دادند .این دوره از اول تیرماه تا هفته اول شهریور 1392 ادامه داشت. روز پنج شنبه 7 شهریور گروه‌ها دستاوردهاي نهایی خود را در جشنواره پژوهشی دوره ارائه دادند. برنامه جشنواره با سخنرانی آقاي ابن حجازي در آمفی تئاتر خانه ریاضیات براي والدین شروع شد. در این سخنرانی به تأكید بر نقش خانواده در آموزش دانش‌آموزان پرداخته شد، سپس والدین و بازدیدكنندگان از طرح‌هاي دانش‌آموزان بازدید كردند. در طول جشنواره طرح‌ها توسط گروه ارزیاب، ارزیابی شدند.


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research