سخنرانی عمومی

موضوع سخنرانی: آیا اسرار قضیه مورلی آشکار شده است؟

پنج شنیه 16 اسفندماه 1397

ساعت 18

مکان: تالار میرزاخانی خانه ریاضیات اصفهان

 

 

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research