توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
گپ دانشجویی

 

🔷 گپ دانشجویی: نظریه مجموعه‌ها

با حضور آقای دکتر علی صادق دقیقی

 

پنجشنبه، 26 اردیبهشت 98 ساعت 10:30

خانه ریاضیات اصفهان

نظریه مجموعه ها شاخه ای بنیادین از ریاضیات است که تمام شاخه ها و مفاهیم دیگر ریاضیات به آن قابل تحویل اند و از این رو آن را مبنای ریاضیات قلمداد می کنند.

در این جلسه به معرفی بیشتر این شاخه و ماهیت تحقیقات پیشرفته در آن می پردازیم...

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research